Sporazum in zaprisega o nameri Združenih-živih-sil:

Pred izpolnjevanjem sporazuma preberi:

Na poziv bodočega člana ali ob prejemu pridružitvenega sporazuma, vsakega novega člana povabimo na sproščen spoznavni sestanek.

Avtogram predstavlja čitljivi zapis osebnega imena in priimka z malimi tiskanimi črkami in veliko začetnico (npr. Janez Novak). S tem sporočamo (skladno z mednarodno pravno tradicijo), da smo živo-bitje in ne pravna fikcija. Z avtogramom prav tako sporočamo, da razumemo pridružitveni sporazum in da se z zapisanim prostovoljno strinjamo.

Prstni-odtis predstavlja overitev avtograma, s čimer avtor sporoča in dokazuje, da je avtogram njegov lasten.

Kopijo originalnega sporazuma dostavite hranitelju elektronsko ali fizično. Za več informacij pišite na e-poštni predal, naveden v glavi sporazumnega dokumenta, ki si ga lahko prenesete s klikom na zgornji gumb Download.