Širitev samozavedanja

Človekovo vedenje in samo-usmerjanje je pogojeno in podrejeno razumevanju lastnega ega ali miselno-čustvenega sistema. Dokler ne razumemo, kako deluje naš um in kako ga učinkovito uporabljati in usmerjati, smo njegov podložnik, s čimer sebi in drugim povzročamo bolečine. Zato je bistveno, da neprestano širimo svoje zavedanje o sebi, da se lahko uskladimo z živo-silo in tem, kar je najboljše za vso življenje, ker je le to najboljše tudi za nas. V ta namen tukaj delimo prispevke posameznikov, ki z lastnim zgledom delijo spoznanja, koristna za širjenje samozavedanja.