• Združene-žive-sile •

Pozdravljeni na spletišču Združenih-živih-sil. Pridružena živa-bitja sodelujemo z namenom vršenja obnove ljudi in Zemlje v stanje sožitja in harmonije. Izhajamo iz razumevanja naravnega-zakona-enosti-in-enakovrednosti in posledičnega zlatega-pravila ravnanja.

Na kratko: Vsa živa-bitja izhajamo iz istega vira in smo del iste enosti, zato smo po vrednosti svojega živenja enako-vredna z vsem, kar obstaja. Posledično se zavedamo naše soodgovornosti, da vsem in ne le sebi zagotovimo dostojno živenje. Kar je najboljše za vso živenje, je posledično najboljše za vsakega posameznika. Samostojno in s sodelovanjem vršimo zlato-načelo: Upoštevajmo in obravnavajmo druge tako, kot hočemo biti sami na njihovem mestu. Postajamo sprememba, ki jo želimo videti v svetu. Učimo se dajati drugim tako, kot hočemo sami zdravorazumsko prejemati.

Združeni in zedinjeni v zavedanju naše moči dolgotrajnega vplivanja na družbo in svet se zavzemamo za dokončno zagotovitev temeljnih človekovih svoboščin in pravic, kot so predstavljene v posnetku Fundacije enakovrednega življenja:

Sprejemamo nove člane z ustrezno mero samoodgovornosti in načelne samousmerjenosti. Pristopnim članom po dogovoru nudimo podporo in svetovanje za lažjo pridobitev razumevanja, ki ga človek potrebuje, da opusti vlogo žrtve in prestopi na stran opolnomočenih ljudi. Članom nudimo tudi različne druge ugodnosti.

Živa-sila ego lomi.


Živa-sila: :Blaž :Cegnar. Vse pravice pridržane. Copy-right/Copy-claim.