Koristi za pridružene člane

Pridruženi člani drug drugemu zagotavljamo prostovoljne posebne koristi in ugodnosti, med katere spadajo tudi tu navedene. Vabljeni, da se nam pridružite in zgledno prispevate svoja znanja, sposobnosti in danosti za korist vseh članov in življenja. S tem potenciramo koristne posledice sodelovanja za zagotovitev dostojnega življenja vsem in preprečitev vseh zlorab in korupcij življenja.


  • Možnost osebnega mentorstva za hitrejše in poglobljeno razumevanje delovanja človeškega miselno-čustvenega sistema in najučinkovitejših orodij za osebno opolnomočenje.
  • Možnost uporabe naprednega učnega orodja za hitrejše, lažje in učinkovitejše učenje temeljnih gradnikov znanja in razumevanja ter posledično hitrejše procesiranje informacij.
  • Kurja jajca iz proste reje (občina Celje in Laško).