Spletni sestanki

Vabim vse načelne in samousmerjene ljudi, ki izpostavljate prevaro COVID, državno korupcijo in imate na sploh dovolj zlorab življenja, da se povežemo in začnemo so-delovati na urejen, premišljen in projektno usmerjen način, skladno z zmožnostmi posameznika. Naše skupne cilje za zagotovitev dostojnega življenja vsem bomo namreč lahko dosegli le z učinkovitim in vztrajnim so-delovanjem. Predlagam, da se povežemo v to ne nujno politično a načelno skupino Združenih-živih-sil, kjer lahko skupaj delimo izkušnje in predloge ter načrtujemo aktivnosti za dosego ciljev. To ni le še eno novo gibanje, namen je povezati tako ljudi posameznike, kot tudi vodje iz obstoječih gibanj. Pripravil sem že predlog kratkega temeljnega dogovora, ki bo naš prvi korak k učinkovitemu so-delovanju z osnovnim ciljem, da z lastnim zgledom in po svojih najboljših močeh prispevamo k preprečitvi zlorab zaradi COVID prevare in vseh drugih oblik državne korupcije in zlorab življenja. Pokažimo torej zgled ljudem, da smo sposobni sodelovati za korist vseh. Nihče nas ne bo rešil lastnega egoizma namesto nas.

Pridružite se Zoom sestankom:

  • vsak ponedeljek ob 19h na tej povezavi na temo ustanovitve zakonitega (de jure) zbora Slovenije in okrajnih samoupravnih zborov, ki bo(do) mednarodno ratificiran(i) in kot tak(i) upravičen(i) do prejema nepovratnih sredstev za obnovo družbe in zemlje, pod okriljem Life Force.
  • vsak torek ob 18h na tej povezavi na poljubne aktualne teme soodgovornih živih-ljudi,
  • vsako nedeljo ob 14h na tej povezavi na temo samo-refleksija/odpuščanje/korekcija/uskladitev z zlatim-načelom in večnim-zakonom enosti-in-enakovrednosti.