:Blaž :Cegnar

: Dokazilo-o-živenju: RA-4522-3405-5-SI.
: Vse-pravice-obdržane. : Copy-right/Copy-claim.

Ljudje smo problem
in hkrati rešitev.

Postanimo sprememba,
ki jo želimo videti v svetu.

Samo-odkritost, samo-odpuščanje,
samo-korekcija = samo-odgovornost.

O meni

Predvsem sem najprej človek z zavedanjem svoje izvirne in večne žive-sile, ki nas vse povezuje v trajni enosti in enakovrednosti.

Leta 2015 sem končal magistrski študij informatike in tehnologij komuniciranja v Mariboru, delo programerja pa sem uspešno opravljal že v treh podjetjih.

Že od 18. leta se v prostem času izobražujem na področju uporabne psihologije. Najbolj poglobljeno razumevanje o delovanju človeškega miselno-čustvenega sistema sem pridobil v sodelovanju z mentorji v  mednarodnem spletnem tečaju Desteni’I’Process. V njem trenutno nudim mentorsko pomoč tudi v slovenščini. Prav tako sem na voljo kot mentor v brezplačnem začetniškem tečaju DIP Lite ali kot povsem zaseben mentor. Skozi opravljanje tečaja sem na praktičnih primerih, tako svojih kot tujih, razvil ekspertno razumevanje delovanja človeškega uma, čustev in emocij ter specifičnih orodij za samopomoč in opolnomočenje. Slednja so se praktično dokazala kot najbolj učinkovita za osebno rast in spreminjanje lastnih škodljivih in nepotrebnih miselnih in vedenjskih navad.

Moje poslanstvo je med drugim tudi to, da pridobljeno razumevanje o uporabni človeški psihologiji uporabljam in širim, ker je to bistvenega pomena za srečno in uspešno življenje vsakega izmed nas. Zato sem na podlagi več kot 10 let praktičnih izkušenj spisal tudi vodnik za širjenje zavedanja z naslovom Moč samoodpuščanja: Izhod skozi matrico uma. Z v njem opisanimi orodji sem tako sebi kot drugim uspešno pomagal odstraniti številne škodljive in nepotrebne miselne in vedenjske navade, kot so: Nizka samopodoba, strahovi, odvisnosti, jeza in nepodporne čustvene reakcije, občutek manjvrednosti in nemoči ter številne druge.

Z razumevanjem delovanja uma, čustev in orodij za samopomoč se lahko vsakdo osvobodi miselno-čustvenih zablod in se nauči živeti v sedanjosti, skladno z naravnimi zakoni. To je predpogoj za uspešno razvijanje vseh svojih potencialov.

S samoodkritim raziskovanjem življenja v podpornih skupinah ljudi s celega sveta si neprenehoma širim zavedanje tudi na področjih delovanja družbenega, političnega, ekonomskega in pravnega sistema. Razumevanje teh je nujno za učinkovito izvedbo potrebnih družbenih sprememb za zagotovitev temeljnih človekovih pravic, svoboščin in dostojnega življenja za vse. Slednje, kot sem ugotovil, večini trenutnim politikom in odločevalcem ni v interesu. Zato prevzemam odgovornost za zgledno delovanje, pri čemer je moje načelo in vodilo vselej: Upoštevajmo in obravnavajmo druge tako, kot bi hoteli biti sami na njihovem mestu.

Temeljne človekove pravice in dostojno življenje moramo zagotoviti vsem in ne le sebi. Za lažje uresničevanje omenjenih ciljev delujem tudi v različnih interesnih skupinah, zborih in združenjih.

Moč samoodpuščanja: Izhod skozi matrico uma

Cena: 34,90 €

Brezplačna dostava!

Ta vodnik do samospoznanja lastne moči načelnega samousmerjanja sem spisal na podlagi več kot 10 let izkušenj, ki sem jih pridobil s poglobljenim spoznavanjem in izpopolnjevanjem delovanja lastnega uma ali natančneje: miselno-čustvenega sistema. Slednjemu se vsi ljudje nevede podrejamo, dokler tega ne ozavestimo. Šele takrat se zbudimo iz hipnoze matrice uma, kar je predpogoj za svobodno življenje brez strahov in podrejanja drugim, ter posledično doseganje polnega življenjskega potenciala.

Vodnik vključuje preverjeno najučinkovitejše metode, s praktičnimi primeri, za ozaveščanje in preobrazbo odvečnih in škodljivih miselno-čustvenih vzorcev, navad in zablod. Knjigo priporočam vsakomur, ki želi razširiti svoje zavedanje ter izboljšati čustveno stanje in medsebojne odnose. Vključil sem samo tista spoznanja, za katera menim, da jih mora razumeti vsak, ker so bistvenega pomena za učinkovito življenje brez zablod in nepotrebnega trpljenja.

Če bi se lahko vrnil v preteklost in si kot otroku podaril samo eno stvar, bi si podaril to knjigo, ker bi mi prihranila nešteto zablod in trpljenja, ki sem si jih sam ustvaril zgolj zato, ker nisem razumel, kako deluje moj lasten um.

Temeljne človekove pravice moramo zagotoviti vsem, ne le sebi

Naravni zakon in zdrav razum

Denarni sistem moramo podrediti zagotavljanju dostojnega živenja vsem

Zlato načelo in
kako zagotoviti dostojno živenje vsem

Zlato pravilo ravnanja, katerega posledice so najboljše za vso živenje:
Podpiraj, 
upoštevaj in obravnavaj druge tako, kot bi hotel biti sam/a na njihovem mestu.

Za dosego tega cilja je potrebna osebna preobrazba vsakega izmed nas tako, da samo-usmerjeno uskladimo svoje delovanje z zlatim pravilom, ker razumemo, da je to najboljše za vso živenje in s tem tudi za nas.

Z zlatim pravilom se najlažje uskladimo tako, da uporabljamo naslednja orodja samo-preobrazbe:

  • Popolna samo-odkritost.
  • Izpisovanje lastnih misli, čustev in vzorcev obnašanja v osebnem dnevniku, z namenom kritičnega ovrednotenja lastne usklajenosti z zlatim pravilom.
  • Samo-odpuščanje škodljivih miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev, ki niso v skladu z zlatim pravilom.
  • Praktična samo-korekcija v skladu z zlatim pravilom.

Primere uporabe zgornjih orodij samopreobrazbe najdete v mojem javnem samo-korekcijskem dnevniku. Več primerov takšnih osebnih dnevnikov najdete na spodnjih povezavah:

 

Na podlagi sodelovanja in spoznanj ljudi s celega sveta, ki sodelujemo pri iskanju praktičnih rešitev za dostojno živenje vseh, sem pripravil shemo načrta, na podlagi katerega se lahko posamezniki zgledno združimo v složno in usmerjeno gibanje, s katerim bomo lahko na neposredno demokratičen in miren način pomagali ustvariti želeno družbo, v kateri bo dostojno, varno in zabavno živenje zagotovljeno vsem:

: Vse-pravice-obdržane, : Copy-right/Copy-claim, :Blaž :Cegnar.