samoodkritost + samoodpuščanje + samokorekcija = samoodgovornost

Brez zavedanja se ne moremo odločati.
Z omejenim zavedanjem se odločamo omejeno.
Z zavedanjem načina širjenja zavedanja lahko odpravimo vse svoje omejitve in postanemo vsemu in vsakemu enakovredni ter vsega zmožni.

Spoznajte orodja za širjenje zavedanja ter učinkovito samodirekcijo in samopomoč.

 

POMEMBNO

Svoja spoznanja lahko delim z vami in vam jih pomagam razumeti na številne načine, a spremembe ne morem narediti namesto vas. Lahko vas pripeljem do vrat, vam jih odprem in opišem, kaj je na drugi strani ter kako jih prestopite, toda skoznje boste morali stopiti sami. Še vedno ste sami odgovorni za vsa svoja dejanja in jaz zanje ne prevzemam nikakršne odgovornosti. Moji nasveti so zgolj moje izkušnje, s katerimi sem si pomagal do spoznanj in samosprememb za bolj kakovostno življenje. Vaša dolžnost je, da prejete informacije in nasvete uporabljate odgovorno in v kontekstu svojega življenja in okoliščin. Le tako boste dosegli rezultate, katerih posledice bodo najboljše za vse in ne le za vas. Pridržujem si pravico prekiniti vsakršno sodelovanje z vami, če bom presodil, da vaše delovanje nasprotuje načelu: Druge upoštevajmo in obravnavajmo tako, kot bi hoteli biti upoštevani in obravnavani sami na njihovem mestu. Ali povedano drugače, če bo iz vašega ravnanja razvidno, da ne prevzemate odgovornosti zase, za svoje misli, govorjenje in dejanja. Moj namen je, da vsakemu človeku pomagam razumeti, kako lahko sam reši vsak svoj problem, brez da bi se pri tem moral zanašati na druge. Vsekakor pa me ne zanima ustvarjanje odnosov odvisnosti in več- ali manjvrednosti. Nisem guru in nisem nekdo, h komur bi se lahko skrili pred svetom, ko ste v težki, čustveno naporni preizkušnji. Prav tako ne morem namesto vas reševati vaših težav. Sem le človek, enakovreden vam in vsem ostalim, pripravljen z vami deliti svoja spoznanja in izkušnje o tem, kako prevzeti odgovornost zase, da bomo skupaj lažje in hitreje ustvarili svet, v katerem bomo dostojno in zabavno življenje zagotovili vsem in drug drugemu omogočili razvoj vseh naših potencialov.

 

0. Predpogoj učenja in širjenja zavedanja

 

Da bi se lahko začeli zavedati nečesa novega in to tudi razumeli, moramo biti pri učenju za trenutek pripravljeni odložiti na stran vse, kar vemo in kar mislimo, da vemo o neki stvari. Le tako lahko podane informacije razumemo v izvirnem kontekstu. Šele nato, ko smo se prepričali, da smo informacije sprejeli brez predsodkov, jih preverimo v praksi. Obdržimo in živimo tiste rešitve, ki se izkažejo za dobre in koristne za nas in za druge, ostale lahko utemeljeno zavržemo kot neustrezne ali škodljive. Do dobrih in koristnih rešitev za nek problem ne moremo priti, kadar smo čustveni in ko čustveno reagiramo.

Čustvene reakcije so najbolj jasen pokazatelj naših predsodkov, s katerimi si onemogočamo razumevanje sveta, takšnega kot je v resnici. Resnica (tj. realnost) je vedno samo ena in za vse ista. Več je le človeških pogledov in interpretacij, ki pa so vedno in v najboljšem primeru le polresnice.

 

1. Kdo sem jaz in kako delujem, ustvarjam?
Razumevanje sebe je ključnega pomena za učinkovito samodirekcijo in izpopolnjeno življenje

 

  • Da bi se lahko v življenju učinkovito usmerjali, razvijali vse svoje potenciale in s tem živeli izpopolnjeno, moramo najprej razumeti, kdo sploh smo v svojem bistvu in kako delujemo ter ustvarjamo. Večinoma si mislimo, da vemo, kdo smo in kako ustvarjamo. A v večini primerov to še zdaleč ni res, kar vam/si lahko demonstriramo z zastavljanjem preprostih vprašanj. Bi znali našteti tri bistvene prvine/gradnike vsakega živega človeka in opisati mehanizme njihovega delovanja?

 

  • Če bi mačka verjela, da je želva, bi se premikala zelo počasi in ne bi mogla nikoli zares razviti svojih potencialov. Pri ljudeh ni nič drugače. Večinoma verjamemo, da imamo neko osebnost, človeško “naravo”, za katero mislimo, da se jo zelo težko ali pa sploh ne da spreminjati. Včasih tudi, da je ne bi bilo prav spreminjati. Zato delujemo po enakih vzorcih. Dejstvo pa je, da ljudje sploh ne razumemo, kaj je resnična človekova narava, kdo v bistvu smo in kako dejansko delujemo ter ustvarjamo. Večinoma se poosebljamo z imenom, z družino, vero… S stvarmi, ki so nam všeč in ki jih ne maramo. Recimo z zvrstjo glasbe, ob kateri se dobro počutimo ali s poklicem in končano izobrazbo. S skupinami, v katerih delujemo, tudi z državo, barvo kože in podobno. Če vas vprašam, kdo ste, bi verjetno našteli kaj od tega, kajne? V resnici nismo nič od tega. Kaj torej smo in kako delujemo in ustvarjamo? Dejanski odgovor na to vprašanje je za vse ljudi enak in dokler ga ne poznamo in ne razumemo, ne moremo razvijati svojih potencialov, ker verjamemo, da smo “želve”, čeprav smo v resnici “ptiči”. Tako tudi ne moremo živeti izpolnjeno življenje, zato smo nesrečni in pogosto nehote ustvarjamo konflikte.

 

  • V prvem koraku vam bom pomagal razumeti, kdo ste (smo) v svojem bistvu in kakšne potenciale imamo, ko enkrat razumemo, kako delujemo in ustvarjamo.

 

2. Umsko-zavestni sistem
Misli, čustva, emocije, spomini, zavestni, podzavestni in nezavestni um

 

  • Pomagal vam bom razumeti, zakaj in kako smo si ljudje dovolili postati ujeti in izgubljeni v lastnem umsko-zavestnem sistemu, v katerem delujemo avtomatizirano, kot živi roboti. Posledica nezavedanja tega je, da si sami ustvarjamo težave in trpljenje, z ustvarjanjem čustvenih konfliktov in neustrezno ter pomanjkljivo komunikacijo, polno predsodkov in projekcij. Prav tako pa nas posledično drugi lahko manipulirajo, programirajo, si nas podrejajo in nas izkoriščajo za svojo sebično korist. Seveda na naš račun in v našo škodo, čeprav se pogosto tega tudi oni ne zavedajo, ker tudi sami živijo napol avtomatizirano, kot živi roboti. Takšno ravnanje označujemo kot egoistično, ego pa je posledica sprejetega umsko-zavestnega sistema, s katerim se skozi odraščanje po nepotrebnem začnemo poosebljati in omejevati.

 

  • Dokler ne razumemo, kako si ustvarjamo lasten umsko-zavestni sistem, se največkrat počutimo nemočne, nezmožne, manjvredne, nesposobne, itd. S sprejemanjem in dopuščanjem takšnih misli in emocij se brez potrebe sabotiramo in omejujemo. Zato je zavedanje delovanja umsko-zavestnega sistema in kako si ga ustvarjamo z mislimi, čustvi, emocijami in spomini, ključnega pomena za učinkovito samodirekcijo, razbremenitev samega sebe in za razvoj vseh naših potencialov.

 

3. Orodja za širjenje zavedanja, učinkovito samodirekcijo in samopomoč
Zavedno dihanje, samoodkrito pisanje, samoodpuščanje, samozaveza, samokorekcija

 

  • Vzpostavljanje učinkovite samodirekcije in razvijanje vseh svojih potencialov je proces in ne enkraten dogodek. Skozi odraščanje smo si brez zavedanja ustvarili številna prepričanja in vzorce delovanja, ki za nas in druge niso podporni in s katerimi se brez potrebe omejujemo. Zato se moramo naučiti potrpežljivosti in vztrajnosti, če se hočemo rešiti in razbremeniti takšnih škodljivih navad. Nesmiselno je izumljati toplo vodo, kot rečemo. Številni ljudje pred nami so že izpopolnili orodja in postopke, s katerimi si pri tem lahko najbolj učinkovito pomagamo. Zato vam bom predstavil in na praktičnih primerih pomagal razumeti orodja in postopke, ki so se v praksi dokazala kot najbolj učinkovita za širjenje zavedanja, odpravo škodljivih in nepotrebnih navad in samoomejitev in učinkovito razvijanje vseh svojih potencialov.

 

4. Zlato načelo
Kar je najboljše za vse, je najboljše zame

 

  • Če želimo ustvariti svet harmonije, v katerem bomo živeli dostojno in zadovoljno življenje, moramo razumeti in živeti v skladu z načelom, ki to omogoča. Zato vam ga bom pomagal razumeti na praktičnih primerih.