Si živ-a?

Živ je vsak,
ki sam prepoznava iz svojih izkušenj, kaj je res in kaj ni
in prilagaja svoje delovanje tako,
da vedno podpira in bogati vso živenje.