Pogoji uporabe učnega orodja Flasher

Posodobljeno: 19. 5. 2022

POGOJI UPORABE
Z uporabo učnega orodja Flasher – v nadaljevanju: programa – se strinjate s temi pogoji.

Učno orodje Flasher v obliki programa je avtorsko zaščiteno, avtor je :Blaž :Cegnar, vse pravice pridržane.

Uporaba programa je dovoljena samo za zasebne in nepridobitniške namene. Za vsako drugo vrsto uporabe programa je potrebno pisno dovoljenje avtorja.

Uporaba programa je na lastno odgovornost. Avtor ne daje zagotovil.

ZASEBNOST
Podatki, ki jih uporabnik programa naloži v oblak preko funkcij programa, so dostopni tudi drugim uporabnikom programa. Uporabnik je sam odgovoren poskrbeti za to, da z drugimi uporabniki ne deli svojih osebnih podatkov, osebnih podatkov drugih ali kakršnihkoli podatkov, za katere ni pridobil ustreznih dovoljenj, kadar je to potrebno.

Z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje in merjenja učinkov uporabe programa lahko program samodejno zbira podatke o uporabljanih funkcionalnostih programa med uporabo programa, ki so vezane na uporabniški račun in identifikacijsko oznako naprave, na kateri program deluje. Vsi tako pridobljeni podatki so uporabljeni samo za naveden namen in niso posredovani tretjim osebam.

ZUNANJI POSEGI
Brez pisnega soglasja avtorja programa so prepovedani vsi posegi v delovanje programa, ki kakorkoli spreminjajo, zmanjšujejo ali onemogočajo predvideno delovanje programa ali kopirajo in prenašajo podatke izven programa ali podatkovnih baz, do katerih program dostopa.

OPOZORILO EPILEPTIKOM
Program deluje na podlagi kratkotrajnega utripa besed. Če ste občutljivi na utripanje  se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.