Flasher Setup Download Page:

Flasher prenos namestitvenega programa:

By downloading and/or using Flasher software you agree with the following terms:

S prenosom in/ali uporabo programa Flasher se strinjate z naslednjimi pogoji:

The author and the owner of the Flasher software (hence forth "software") is:

Blaž Cegnar
Mariborska cesta 76A
3000 Celje
Slovenia, EU
Phone: +386 (0)40 518 325
E-mail: blaz.cegnar@gmail.com

The use of the software is not allowed without the permission of the author and only after the user receives a unique activation code.

Any kind of use of the software that is not allowed by the author or copying or changing of the software and/or its components is forbidden.

User agrees to use this software on his/her own risk.
Author of the software will not be responsible for any kind of damages or loss of data that may occur as a consequence of using the software.
Avtor in lastnik programske opreme Flasher (v nadaljevanju "programa") je:

Blaž Cegnar
Mariborska cesta 76A
3000 Celje
Slovenija
Tel.: +386 (0)40 518 325
E-naslov: blaz.cegnar@gmail.com

Uporaba programa je dovoljena zgolj po dogovoru z avtorjem, po prejemu unikatnega aktivacijskega ključa.

Kakršna koli nedovoljena uporaba ali kopiranje ter spreminjanje programa in njegovih sestavnih delov je prepovedana.

Uporabnik se strinja, da program uporablja na lastno odgovornost.
Avtor programa ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo podatkov, do katere bi lahko prišlo zaradi posledic uporabe programa.
DOWNLOAD setup file for Windows PRENESI namestitveni program za Windows

Flasher

Flasher + .NET Framework 4.5