Blaž Cegnar

osebna fotografija - sproščena 1 transparentna- 200x200
google+ s
twitter
youtube s
linkedin
tumbler s
fb
pinterest s

Being Here:

za fb profil brez destonians 2
praktično ustvarjanje dostojnega življenja za vse

Vsi si želimo živeti dostojno, varno in zabavno življenje. Edini način, kako lahko takšno družbo ustvarimo za vse, je ta, da se vsi začnemo ravnati v skladu s temeljnim načelom, ki je najboljše za vse življenje.

 

Osebno načelo / princip praktičnega ravnanja, ki je najboljši za vse:


Ne izrabljajmo in ne prezrimo drugih tako, kot ne bi želel biti sami izrabljeni in prezrti na njihovem mestu.

Ali povedano drugače:

Upoštevajmo in obravnavajmo druge tako, kot bi želeli biti sami upoštevani in obravnavani na njihovem mestu.

 

Za dosego tega cilja je potrebna osebna preobrazba vsakega izmed nas, kjer samo-direktivno uskladimo svoje delovanje s temeljnim načelom, ker razumemo, da s tem delujemo tako, kot je najboljše za vse; Kar je najboljše za vse, je najboljše za vsakega posameznika.

 

S temeljnim načelom se najlažje uskladimo tako, da uporabljamo naslednja orodja samo-preobrazbe:

 

  • Popolna samo-odkritost

  • Izpisovanje lastnih misli, čustev in vzorcev obnašanja v osebnem dnevniku, z namenom kritičnega ovrednotenja lastne usklajenosti s temeljnim načelom

  • Samo-odpuščanje škodljivih miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev, ki niso v skladu s temeljnim načelom

  • Praktična samo-korekcija v skladu s temeljnim načelom

Primere uporabe zgornjih orodij samopreobrazbe najdete v mojem javnem samo-korekcijskem dnevniku. Več primerov takšnih osebnih dnevnikov najdete na spodnjih povezavah:

 

 

Na podlagi sodelovanja in spoznanj ljudi s celega sveta, ki sodelujemo pri iskanju praktičnih rešitev za dostojno življenja vseh, sem pripravil shemo načrta, na podlagi katerega se moramo posamezniki zgledno združiti v složno in usmerjeno gibanje, s katerim bomo lahko na neposredno demokratičen in miren način pomagali ustvariti željeno družbo, v kateri bo dostojno, varno in zabavno življenje vsem zagotovljeno:

Načrt za zagotovitev dostojnega življenja vsem:

https://selfandliving.com/

Predlog notranje ureditve političnega Združenja enako odgovornih (FaceBook stran):

Predlog organiziranosti ZEO v6.1

Temeljne človekove pravice moramo zagotoviti vsem, ne le sebi